Lưu trữ thẻ: giá trị dinh dưỡng của sầu riêng

Những người tuyệt đối không nên ăn trái sầu riêng

Sầu Riêng được sử dụng lần đầu tiên vào khoảng năm 1580, tên “sầu riêng” có nguồn gốc từ tiếng Malay cổ (có nghĩa là “cái gai”), có vô số gai nhọn ở vỏ. Sầu riêng là loại quả có gai nhọn và cứng, rất phổ biến tại các quốc gia Đông Nam Á, trong […]