Rau củ sạch

Giá trị dinh dưỡng có trong ngô bao tử